Mega Course - Learning and Courses HTML5 Template

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Trả lời

Có thể. Bạn có thể tự thay đổi mật khẩu đã được cung cấp của hệ thống E-Learning bằng cách:

  • Bước 1: Truy cập trang E-Learning
  • Bước 2: Vào mục Đăng nhập  Đổi mật khẩu và làm theo hướng dẫn

 

Trả lời

Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo

  • SĐT: 0438695712
  • Email: taphuan@moet.edu.vn